โปรโมชั่น

Big Bonus!!

1. คืนยอดเสีย 5%

2. แนะนำเพื่อนรับอีก 5% ทันที

 

**ตัวอย่างการคิดคืนยอดเสีย 5%

วันที่ 1 เสีย 2,000 , วันที่ 2 ได้ 1,000 จะเท่ากับ 2,000-1,000=ยอดเสีย 1,000 คิดเป็น 5%= 50 บาท