โปรโมชั่น

หมายเหตุ วิธีคิดยอดเสีย

1. เอายอดเสียกับยอดได้รวมทั้ง 7 วัน มาหักลบกัน

2. ถ้าสรุปมาเป็นยอดเสีย ระบบจะคืนให้โดยอัตโนมัติ 5% ทันที

3. ยอดเสียจะคืนให้ทุกๆวันอาทิตย์ หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป

**ตัวอย่างการคิดคืนยอดเสีย 5%

วันที่ 1 เสีย 2,000 , วันที่ 2 ได้ 1,000 จะเท่ากับ 2,000-1,000=ยอดเสีย 1,000 คิดเป็น 5%= 50 บาท